Your search results

Nytt jämfört med begagnat

Äldre bostäder i Spanien är ofta relativt enkla. Nästan aldrig är ytterväggarna isolerade och fönster är av enkelglas. Det kan även förekomma fuktproblem och udda lösningar för el, vatten och avlopp. För att bo komfortabelt även på vintern är isolering och dubbelglas uppskattat. Ett isolerat hus behåller kylan från A/C på sommaren och värme på vintern. Det påverkar driftsekonomin då el är relativt dyrt i Spanien.

Historiskt har det funnits begränsat med regler som reglerar en minimistandard för byggnader. Dock har regelverket skärpts och under 2000-talet har ett antal nya regler för byggnormer kommit. Även efter finanskrisen för ca 10 år sedan kom även en rad nya regler kring licenser och slutbesiktning. T.ex. ska ett nybyggt hus bli godkänt som beboeligt av kommunala Byggnadsinspektionen och ett boendecertifikat (cédula de habitabilidad) utfärdas. En nybyggnadsdeklaration (Declaración de Obra Nueva) upprättas som innebär att byggnaden skrivs in i fastighetsregistret.

De bostäder vi förmedlar via Euromarina håller en väldigt hög byggnadsteknisk standard och har etablerat och implementerat ett kvalitetsstyrningssystem enligt kraven i UNE-EN-ISO 9001: 2008. Ytterväggarna är isolerade, fönstren likaså och det finns konstruktioner som motverkar problem med fukt. Dessutom erhåller man som köpare en 10 års garanti på konstruktion och en garanti för vatten, el och avlopp. Något man som köpare inte får när man köper begagnat.

 

Köpa hus i Spanien.

Hus byggda av Euromarina har inte bara vacker och påkostad design utan håller oöverträffad kvalitet!

Compare Listings