Advanced Search
we found 0 results
Your search results

GDPR

För att kunna registrera dig som en intressent till en bostad behöver SolEuropa Holding AB (org.nr 559159-0350, Linvägen 2, 75752 Uppsala) ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter, dvs informationen som lämnas i formuläret.

Vi uppmuntrar dig till att ta del av vår fullständiga integritetspolicy. Nedanstående är i förkortad och förenklad form.

SolEuropa Holding AB kommer efter ditt samtycke, vara personuppgiftsansvarig och behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lag och tillsynsmyndighets beslut och föreskrifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera om projekt, nyheter och eventinbjudningar som vi tror är relevanta för dig samt förmedla kontakt till ansvarig mäklare, hantera din digitala kö-plats, genomföra marknadsanalyser och marknadsundersökningar för att förbättra vår service och vår produkt till dig som intressent.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter till dess att ditt samtycke återkallas eller att du genom kontakt med oss avregistrerar dig från vårt intressentregister.

Du har rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade samt begära att vi raderar vissa eller samtliga personuppgifter. Du kan även när som helst dra tillbaka ditt samtycke. SolEuropa Holding AB kan inte radera dina uppgifter om det föreligger juridiska skäl till fortsatt behandling. Läs mer om hur du gör i SolEuropa Holding ABs integritetspolicy.

Du har rätt att när som helst vända dig till SolEuropa Holding AB eller till för att framföra klagomål avseende SolEuropas hantering av dina personuppgifter. Genom att markera denna ruta lämnar du samtycke till att SolEuropa Holding AB behandlar dina personuppgifter i enlighet samtliga användningsområdena som beskrivs ovan och i vår integritetspolicy.

Compare Listings