Your search results

Driftskostnader

Ni betalar enkelt löpande driftskostnader via autogiro till spanskt bankkonto. Ert juridiska ombud hjälper er med detta. Att ge exempel på driftskostnader är naturligtvis svårt eftersom det påverkas av hur mycket man använder bostaden, boarea, förbrukning AC, bevattning etc. Nedan är dock några indikationer.

El
El för ett hus på 100m2 med fyra permanentboende personer kan innebära en kostnad på 80-90 € i månaden men beror ju förstås på många faktorer, bl.a. användning av A/C på sommaren och uppvärmning på vintern. 

Vatten
Vattenförbrukning för ett hus på 100m2 med fyra permanentboende personer innebär normalt 30-40 € per månad, men vid bevattning av trädgård ökar kostnaden givetvis något.

Samfällighet
Lägenheter och radhus ingår normalt i en samfällighet som ordnar med skötsel av gemensam pool, trädgård etc. Månadsavgift för en lägenhet kan uppgå till 70-80 €/månad. Villor har normalt inte denna kostnad. 

Hemförsäkring
Ert juridiska ombud kan hjälpa er med hemförsäkring. 

Sophämtning
Sophämtningskostnader beror på i vilken kommun man har boendet. I Rojales t. ex. så betalar man en gång per år, 78 €. I andra kommuner kan denna kostnad komma på vattenfakturan.

Fastighetsskatt
Det finns en kommunal fastighetsskatt, som heter IBI, och den går att uppskatta ganska väl. En lägenhet på 100m2 har en kostnad på 200-300 € om året och för en villa 500-600€/år.

Den kommunala fastighetsskatten kan variera med kommun. När ni bestämt i vilket område ni vill köpa bostad i går det att lättare precisera kostnaden. För icke-residenta utgår även en statlig fastighetsskatt. Den baseras på värdet på bostaden. 

Compare Listings